Pasif Yangın Geciktirici & Durdurucu Sistemler
Türkiye’de yangın konusu çok yakın tarihe kadar ihmal edilmiştir. Kanunlarda yapılan değişiklikler ve sigortacılık sisteminde bu konuda belirlenen düzenlemelerle bir talep söz konusu olmuştur. Pasif yangın durdurucu sistemler yangında oluşan alev, duman ve zehirli gazların elektrik ve mekanik şaftlarda yatay ve düşey penetrasyonlarda yayılmasını önleyen yangın durdurucu ürünlerle yapılan uygulamalardır.

Ülkemizde yangın konusu önemini gün geçtikçe artırmaktadır. İzoser bu gereksinimi göz önünde bulundurarak yaptığı araştırmalar sonucunda başta Fischer, Sika ve Hilti firmaları olmak üzere benzer kalitedeki firmaların üretmiş olduğu Pasif yangın geciktirici ürünleri kullanmaktadır.

Çelik taşıyıcılı yapılarda yüksek sıcaklıklarda deformasyonlar oluşmakta ve yapının yük taşıma kapasitesi hızlı bir şekilde azalmaktadır. Yangın yalıtımı ile sıcaklık artış hızı yavaşlatılarak yapı içerisindeki kişilerin yapıyı terk etmeleri ve yangının kontrol altına alınması için süre kazanılır. 550⁰C'de çelik taşıma gücünün ortalama %50'sini yitirir.

İzoser 180 dakikaya kadar yangın sıcaklığının çeliğe geçmesini engelleyen boyalar uygulamaktadır. Yapısal çelik sadece sıcaklık artışıyla değil ayrıca farklı ebatlardaki çeliğin farklı ısınmasıyla, farklı deplasmanlara sahip olur.

Bu durum ise çeliğin eğilme gerilmelerinin yanında burulma gerilmeleri tahkikinin yapılması zorunluluğunu getirir. Yangın geciktirici boyalar farklı çelik profillerinin üzerine farklı kalınlıklarda uygulanarak herhangi bir anda tüm elemanların sıcaklığının yaklaşık olarak birbirlerine eşdeğerde olmasını sağlar.

Pasif yangın durdurucu sistemler yangında oluşan alev, duman ve zehirli gazların elektrik ve mekanik şaftlarda yatay ve düşey penetrasyonlarda yayılmasını önleyen yangın durdurucu ürünlerle yapılan uygulamalardır.

İzoser Pasif yangın durdurucu uygulamalarında profesyonel olarak ve gelişmiş makine parkuruyla hizmet vermektedir.
İzoser İzoser