Kalite Çevre ve İSG Politikası
Isı & Su Yalıtımı, Çatı & Cephe Kaplama ve Yangın Uygulamaları ile Epoksi ve Poliüretan esaslı malzemelerle zemin kaplama uygulamaları yapan firrmamızın, son teknoloji ile doğru malzemeyi birleştirerek ve projelerimizin tüm evrelerinde sisteme bağlı kalarak, yenilikçi, ekonomik ve benzersiz çözümler üretmek.

Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve diğer şartlara / mevzuatlara uymak, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.

Uygulama süreçlerinde; Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, çözüm üretmek ve zamanında teslim etmek.

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefe olarak kabul etmek.

Tüm çalışanların ve ilgili tarafların memnuniyetini sağlamak.

Merkez ofisimizde, Uygulama sahaları aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesini, çevrenin korunması, doğal kaynak tüketimini azaltmak ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlamak.

Firmamız ofis ve servis uygulamalarında; müşteri, ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı için gerekli kaynakları sağlamak.

Çevre ve İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almak ve riskleri minimize etmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak.
Sıfır kaza hedefi ile çalışmalarını sürdürmek.

Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, çevre bilincinin arttırılması ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemek.

Çalışanların ve Çalışan Temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak.

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerine, tüm personel katılımının sağlanarak, etkinliğinin izlenmesi, performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi firmamızın ana politikasıdır.

İZOSER üst yönetimi bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.