Başkanın Mesajı
Yenilikçilik, gelişmek, geliştirmek… 60 yıla varan ömründe, İZOSER A.Ş. sürekli bu ilkeleri benimseyerek ve çağın gerektirdiği sistem ve yenilikleri yetişmiş eleman gücünün de katkıları ile bünyesine katarak, çözüm ortağı rolünü kurulduğu günden bu yana korumaktadır.

Ülkemizde ve bölgemizde son dönemde yaşanmakta olan politik ve ekonomik sıkıntıların, dünya genelindeki finansal daralma ve krizlerle birleşmesi sonucu zor bir periyoda girildiği aşikardır. Ancak gerek ülkemizin ulaştığı ekonomik büyüklük ve gerekse insanımızın yaratıcılığı ve üretkenliği göz önüne alındığında, bu sıkıntıların da aşılacağı konusundaki iyimserliğimizi korumaktayız. Gereken mali disiplini koruyarak sağlanacak bir büyümenin, istihdam yaratmak açısından da çok önemli olduğunu ve bunun ülkemiz ekonomisine değerli katkılar yapacağını düşünmekteyiz. Şirketimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi beraber yürüdüğü personelinin de katkıları ile ilerleyen süreçte de gereken büyüme hedefini yakalayacaktır. Gerek yeni teknolojiler ve gerekse yeni uygulama alanlarını bünyesine katan ve katmaya devam edecek olan şirketimiz yurt dışı pazarlarda da payını artırmaya devam etmektedir.

Son 25 yıllık dilimde başlangıç alanı olan su ve ısı yalıtımı uygulamalarına  başta Braas Çatı Sistemi Uygulamaları olmak üzere çatı kaplamaları ve endüstriyel zemin kaplamalarını da ekleyen İZOSER A.Ş., 2013 yılından itibaren pasif yangın yalıtımı ve doğaya saygı politikasına bağlı olarak ve bu konuda daha da aktif olma isteğinin sonucunda reflektif boya (yalıtım) uygulamalarını da alanına dahil etmiştir.

Mevcut kalite ve çağdaşlık ilkelerini devam ettirmenin yolunun yetişmiş insan gücüne bağlı olduğunun bilincinde olan şirketimiz, beraber yol aldığı tüm çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla, titizlikle üzerinde durulan eğitim programlarına aynı yoğunlukta devam etmektedir.

Genel kalite anlayışımız, İş ve İşçi Sağlığı ile Doğaya ve Çevreyi koruma bilincimiz sadece sahip olduğumuz belgelerle (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sınırlı kalmayıp işimizi ve hayatımızı sürdürmenin de merkezinde yer almaktadır.

Kurulduğumuz tarihten bugüne dek bize güvenen, gerek işveren firmalar, gerek üreticiler ve gerekse birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür eder ve bundan sonra da onların güvenini sarsmayacağımızı taahhüt ederiz.

Saygılarımla,

Cüneyt ULUBAŞ